Historik

Hammerska ladan låg i slutet på 1800-talet i Kungsträdgråden, på det ställe där Handelsbanken idag har sitt huvudkontor. Teatern hette då Mindre teatern, men kallades i folkmun för Hammerska ladan, efter dess ägare Christian Hammer. 1886 flyttades ladan från Stockholm till Furusund, i Stockholms skärgård, där den återuppfördes om än i något mindre format. Ön, som även den ägdes av Christian Hammer, var en societetens ö med kultur, bad och avkoppling.

1950 flyttades Hammerska ladan för sista gången ett stycke nordväst om samhället på ön till den vackra Fagerviken. Den byggdes om och var under några decennier ett populärt dansställe. Sedan 1989 ägs Hammerska ladan av familjen Sköld och hyrs sommartid ut för festligare tillfällen. Dock ej för studenskivor eller muckarfester.